De corporatiesector staat voor grote opgaven, zoals de vergrijzing.

Ouderen worden steeds ouder en het aantal ouderen neemt alleen maar toe. Een groot deel van deze ouderen woont in woningen van corporaties, zoals op deze foto in de Utrechtse wijk Ondiep. De ontwikkelingen hebben gevolgen voor de woningvoorraad en de samenwerking met zorgorganisaties.