Vertrouwen van de samenleving

 

Het vak van toezichthouden is continu in beweging. De manier waarop toezichthouders in onze sector hun rol invullen is onmiskenbaar veranderd. We houden ogen en oren open om te weten wat er in de samenleving speelt. De diversiteit in de Raden van Commissarissen neemt toe, met ook meer vrouwen en jongeren die zich betrokken voelen bij de maatschappelijke rol van de corporatie: goed wonen voor de (kwetsbare) huurder.  Deze eigentijdse manier van toezichthouden, werkt alleen als de basis op orde is. Na de invoering van de Woningwet in 2015 zijn de eisen – óók aan intern toezicht – aanzienlijk verscherpt. Daar hebben corporaties én toezichthouders veel tijd en energie in gestoken. In de toekomst blijft het noodzakelijk om de governance, inclusief de verantwoordelijkheden van bestuur en toezicht, goed geregeld te hebben. Dat vraagt de samenleving van ons. En terecht.  Met de beweging Toezicht met Passie zetten we samen een stap verder. Voor complexe vraagstukken in de samenleving - of het nu gaat om duurzaam wonen of zorg voor kwetsbare groepen - zijn niet altijd pasklare antwoorden. We moeten, ook vanuit onze rol als toezichthouder, verder kijken dan regels alleen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe ben je als toezichthouder betrokken bij de samenleving én hou je onafhankelijk toezicht?  Tijdens het congrestival op 28 september – én in het magazine dat voor u ligt - bieden we inspiratie voor het toezicht van vandaag en morgen. Ook daarvoor bestaat geen blauwdruk. De leden van de broedplaats van Toezicht met Passie - VTW-leden en deskundige adviseurs - bieden verschillende methodes om eigentijds toezicht handen en voeten te geven. Zij dagen ú ook uit om naar uw eigen rol als toezichthouder te kijken. Wat drijft u en wat draagt u bij?   Alle VTW-leden roep ik op om het toezicht van vandaag en morgen op de agenda van uw RvC te zetten. De zelfevaluatie aan het einde van dit jaar is hiervoor een uitgelezen moment, zonder druk van volle agenda’s in de reguliere RvC-bijeenkomsten. We zijn als VTW de goede weg ingeslagen. Dat wordt gezien door de Autoriteit Woningcorporaties en politiek Den Haag. Toezicht met Passie laat zien dat we het vertrouwen van de samenleving weer verdienen.  

GUIDO VAN WOERKOM
VOORZITTER VTW

Vertrouwen van de samenleving

Het vak van toezichthouden is continu in beweging. De manier waarop toezichthouders in onze sector hun rol invullen is onmiskenbaar veranderd. We houden ogen en oren open om te weten wat er in de samenleving speelt. De diversiteit in de Raden van Commissarissen neemt toe, met ook meer vrouwen en jongeren die zich betrokken voelen bij de maatschappelijke rol van de corporatie: goed wonen voor de (kwetsbare) huurder.  Deze eigentijdse manier van toezichthouden, werkt alleen als de basis op orde is. Na de invoering van de Woningwet in 2015 zijn de eisen – óók aan intern toezicht – aanzienlijk verscherpt. Daar hebben corporaties én toezichthouders veel tijd en energie in gestoken. In de toekomst blijft het noodzakelijk om de governance, inclusief de verantwoordelijkheden van bestuur en toezicht, goed geregeld te hebben. Dat vraagt de samenleving van ons. En terecht.  Met de beweging Toezicht met Passie zetten we samen een stap verder. Voor complexe vraagstukken in de samenleving - of het nu gaat om duurzaam wonen of zorg voor kwetsbare groepen - zijn niet altijd pasklare antwoorden. We moeten, ook vanuit onze rol als toezichthouder, verder kijken dan regels alleen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe ben je als toezichthouder betrokken bij de samenleving én hou je onafhankelijk toezicht? Tijdens het congrestival op 28 september – én in het magazine dat voor u ligt - bieden we inspiratie voor het toezicht van vandaag en morgen. Ook daarvoor bestaat geen blauwdruk. De leden van de broedplaats van Toezicht met Passie – VTW-leden en deskundige adviseurs – bieden verschillende methodes om eigentijds toezicht handen en voeten te geven. Zij dagen ú ook uit om naar uw eigen rol als toezichthouder te kijken. Wat drijft u en wat draagt u bij?   Alle VTW-leden roep ik op om het toezicht van vandaag en morgen op de agenda van uw RvC te zetten. De zelfevaluatie aan het einde van dit jaar is hiervoor een uitgelezen moment, zonder druk van volle agenda’s in de reguliere RvC-bijeenkomsten. We zijn als VTW de goede weg ingeslagen. Dat wordt gezien door de Autoriteit Woningcorporaties en politiek Den Haag. Toezicht met Passie laat zien dat we het vertrouwen van de samenleving weer verdienen.  

GUIDO VAN WOERKOM
VOORZITTER VTW

Arrow-prev Arrow-next